ZASTOSOWANIE SYSTEMU

ZASTOSOWANIA I SPOSÓB DZIAŁANIA

Klient krótkoterminowy wjeżdżając na parking pobiera bilet papierowy, który wydawany jest przez kolumnę wjazdową. Na bilecie zapisane są w formie kodu kreskowego informacje o dacie i godzinie wjazdu.

Pętle indukcyjne umieszczone przy kolumnach oraz barierach odpowiadają za aktywację kolumn oraz zabezpieczenie pojazdu przed zamknięciem na niego bariery.

Przed wyjazdem z parkingu klient zobowiązany jest uiścić opłatę w kasie automatycznej lub w biurze obsługi parkingu (o ile jego postój nie jest darmowy według taryfy obiektu).

Istnieje możliwość:

 • programowania w systemie różnorodnych taryf
 • udzielania rabatów przy płatności
 • programowania biletów na konkretną ilość wjazdów i wyjazdów lub konkretny okres działania

Bilety stanowią również doskonałą formę przekazu informacji marketingowej. Umieszczanie płatnych reklam wykorzystywane jest przez zarządców jako dodatkowe źródło dochodów. Reklamy mogą być wyświetlane również na wyświetlaczach urządzeń (kolumn i kas automatycznych).

Rabaty mogą być udzielane przez obsługę parkingu lub bezpośrednio w sklepie, kinie, restauracji, itp. za pomocą rabatowników (walidatorów).

Klient abonamentowy wjeżdżając na parking przykłada kartę abonamentową do czytnika w kolumnie wjazdowej. Przy wyjeździe analogicznie przykłada kartę do czytnika kolumny wyjazdowej.

Istnieje możliwość:

 • różnorodnego programowania typów abonamentów dla różnych grup klientów.
 • przedłużania karty abonamentowej w kasie automatycznej lub biurze obsługi parkingu
 • programowania w systemie kart portmonetek (karty przedpłacone – ładowane na konkretną kwotę pieniężną)
 • wydawania klientom abonamentowym naklejek na szybę samochodu obsługiwanych automatycznie przez czytniki dalekiego zasięgu zamiast kart abonamentowych

Wjazd i wyjazd do / z parkingu możliwy jest przy użyciu:

 • kart zbliżeniowych w formacie wymiarowym karty płatniczej (technologia EM4102, Legic lub Mifare)
 • klawiatury kodowej z kodem cyfrowym
 • pilotów zdalnego sterowania
 • naklejek dalekiego zasięgu (EPC Gen2).

Urządzenia systemu parkingowego połączone są za pomocą sieci LAN. W przypadku braku komunikacji z serwerem urządzenia mają możliwość pracowania w trybie offline zachowując autonomiczną funkcjonalność.

System współpracuje z różnymi systemami:

 • kontroli dostępu
 • zarządzania budynkiem (BMS)
 • zarządzania wolnymi miejscami
 • rozpoznawania tablic rejestracyjnych
 • informacji miejskiej rezerwacji innych producentów
 • płatności kartami płatniczymi

Zastosowanie systemu umożliwia:

Na parkingu wolnostojącym

 • generowanie zysków z posiadanego terenu
 • ograniczenie kosztów obsługi parkingu – zredukowanie ilości kadry poprzez zautomatyzowanie parkingu
 • uszczelnienie systemu – ścisła rejestracja operacji finansowych oraz ruchu na parkingu

Na parkingu dla biur

 • przyporządkowanie każdemu użytkownikowi parkingu różnych kategorii abonamentu np. parkowanie bezpłatne, parkowanie ze specjalną taryfą, parkowanie na warunkach ogólnych,
 • zabezpieczenie dostępności miejsc dla stałych użytkowników parkingu oraz gości
 • generowanie dodatkowych przychodów z parkingu dla właściciela obiektu
 • ograniczenie kosztów obsługi parkingu – zredukowanie ilości kadry poprzez zautomatyzowanie parkingu
 • uszczelnienie systemu – ścisła rejestracja operacji finansowych oraz ruchu na parkingu

Na parkingu centrum handlowego

 • uporządkowanie parkingu poprzez brak możliwości długiego, bezpłatnego parkowania osób z okolicznych biur, urzędów, osiedli – dzięki temu klienci centrum handlowego mają do dyspozycji miejsca parkingowe
 • rozszerzenie darmowego czasu postoju, lub zmianę opłaty za postój dla klientów wybranych sklepów, kin, restauracji, salonów fitness, itp. dzięki zastosowaniu rabatowników (walidatorów)
 • zarządzanie i sygnalizację ilości miejsc wolnych/zajętych na różnych poziomach parkingu
 • przyporządkowanie stałemu użytkownikowi parkingu (np. pracownicy centrum) różnych kategorii abonamentu.
 • generowanie dodatkowych przychodów z parkingu dla właściciela obiektu
 • ograniczenie kosztów obsługi parkingu – zredukowanie ilości kadry poprzez zautomatyzowanie parkingu
 • uszczelnienie systemu – ścisła rejestracja operacji finansowych oraz ruchu na parkingu

Na parkingu obiektu użyteczności publicznej (stadionu / szpitala / dworca / lotniska / itp.)

 • uporządkowanie parkingu poprzez brak możliwości długiego, bezpłatnego parkowania przez osoby korzystające z parkingu, odwożące
 • zastosowanie wielu stref z różnymi cennikami
 • zastosowanie rozwiązań typu parking w parkingu
 • wdrożenie systemu rezerwacji on-line - miejsc poprzez stronę Web z możliwością zautomatyzowanej płatności z góry (PayU, inne)
 • zarządzanie i sygnalizację ilości miejsc wolnych/zajętych na różnych poziomach parkingu
 • generowanie przychodów z parkingu dla właściciela obiektu
 • ograniczenie kosztów obsługi parkingu – zredukowanie ilości kadry poprzez zautomatyzowanie parkingu
 • uszczelnienie systemu – ścisła rejestracja operacji finansowych oraz ruchu na parkingu