SYSTEM PARKINGOWY

FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie oparte jest na logicznych rozwiązaniach przyjaznych dla operatora, dostosowywane jest do indywidualnych wymogów Inwestora. Zabezpiecza również pełną kontrolę i dokumentację eksploatacji parkingu i obrotu środkami finansowymi.

Możliwość podglądu statusu działania oraz operacji wykonywanych w systemie

 • Informacja o otwarciu / zamknięciu bariery
 • Informacja o trybie działania pętli indukcyjnych oraz kolumny
 • Wyświetlanie zdarzeń alarmowych, wymagających natychmiastowej reakcji
 • Możliwość zmiany trybów pracy urządzeń – automatyczny, zawsze otwarty/zamknięty, serwisowy
 • Informacja o ilości ścieżek biletów wpiętych w urządzeniach - w urządzeniach wspierających tę funkcję - kasa i wjazdy,
 • Widoczny stan kasy – ilość pieniędzy w pojemnikach na banknoty, monety z rozróżnieniem nominałów,
 • Kontrola wszystkich operacji pieniężnych wykonywanych przez klientów i pracowników obsługi parkingu

Możliwość obserwacji najnowszych zdarzeń z parkingu - odświeżanych na bieżąco.

Zarządzanie obszarem parkingu:

 • Możliwość ustawienia liczników systemu parkingowego – wprowadzenie ograniczeń dla ilości wjazdu pojazdów z poszczególnych grup,
 • Śledzenie biletu pozwalające sprawdzić historię biletu / karty, w tym wszystkie operacje na nich wykonywane
 • Przeszukanie zdarzeń systemu z interesującego okresu czasu z późniejszą opcją filtrowania np. wg urządzenia, konkretnego zdarzenia itp

Zarządzanie kartami abonamentowymi:

 • Dodawanie i usuwanie kart do/z systemu parkingowego,
 • Kontrola statusu karty - czy jest na czy poza parkingiem.

Konfiguracja:

 • Zaprogramowanie pracy urządzeń – dni i godziny pracy dla danej strefy parkingu
 • Tworzenie nowej grupy abonamentów/biletów i dopuszczenie jej do użytkowania w odpowiedniej strefie czasowej,
 • Tworzenie i modyfikacja tekstu jaki ma się drukować na bilecie, paragonie,
 • Ustawienie taryf, ustawianie rabatów/walidacji
 • Zarządzanie kontami – uprawnienia/autoryzacje użytkowników np. administrator, operator, kasjer itp,
 • Ustalanie poziomu ważności zdarzeń systemowych wyświetlanych w oknie zdarzeń (brak monet w kasie - kolor czerwony, mała ilość monet w kasie - kolor żółty.

Funkcje kasjera

 • Przyjmowanie płatności za bilety/karty – naliczanie wg zdefiniowanej stawki z uwzględnieniem ewentualnych rabatów
 • Przychody i rozchody kasy manualnej,
 • Możliwość zarządzania przedpłatami za bilety – klient po wjeździe na parking może opłacić z góry za planowany czas postoju.
 • Możliwość wydruku duplikatu zagubionego biletu

Statystyka – możliwość generowania i przeglądania raportów / statystyk z systemu parkingowego:

 • aktywności na parkingu w poszczególnych przedziałach czasu
 • czasy parkowania – udział poszczególnych przedziałów czasu postoju w sumarycznym czasie postoju wszystkich klientów,
 • zajętości parkingu,
 • lista transakcji,
 • przychodu z możliwością różnorodnego podziału np. okres, taryfa, operator/urządzenia,
 • zmiany obsługi,
 • udzielone zniżki,
 • zdarzenia karty subskrybenta.

FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE

System rezerwacji i przedpłaty

System rezerwacji biletów jest intuicyjnym i przejrzystym dla Klientów systemem sprzężonym programowo z systemem parkingowym.  Dzięki temu systemowi Klient może określić dokładnie ramy czasowe postoju na wybranym parkingu a system rezerwacji zaoferuje różne warianty miejsca/kosztu postoju. Możliwe jest dopasowanie poszczególnych funkcjonalności do indywidualnych wymogów Klienta.

System rezerwacji i przedpłaty on-line działa następująco:

KROK 1

Klient parkingu wchodzi na stronę operatora lub właściciela parkingu dotyczącą rezerwacji miejsca parkingowego.

KROK 2

Klient parkingu określa datę i okres pobytu na parkingu

KROK 3

Wyświetla się lista dostępnych parkingów w wybranym okresie wraz z cenami za postój na każdym z nich

KROK 4

Po wybraniu preferowanego parkingu klient wprowadza swoje dane (typowo: imię, nazwisko, e-mail). Opcjonalnie również istnieje możliwość zamówienia faktury za postój na podane dane.

KROK 5

Klient zostaje przekierowany do dostawcy płatności w celu uiszczenia opłaty za postój (typowe dostępne opcje płatności: karty płatnicze i przelew)

KROK 6

Klient opłaca podaną sumę i otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie do wydruku z kodem kreskowym i numerem rezerwacji oraz danymi dotyczącymi parkingu.

KROK 7

Po przyjeździe na parking Klient przykłada wydruk z kodem kreskowym do kolumny wjazdowej i pobiera z kolumny wjazdowej bilet parkingowy upoważniający do wjazdu, pobytu i wyjazdu z parkingu w określonym czasie. Jest możliwość ustawienia przez Operatora oczekiwanej tolerancji czasu wjazdu względem zarezerwowanego.

KROK 8

Przekroczenie czasu pobytu zobowiązuje klienta do dopłaty w kasie automatycznej lub w Biurze Obsługi Parkingu.

Czytniki dalekiego zasięgu

 • Działają w oparciu o tagi (naklejki) umieszczone na szybie samochodu.
 • Zakres pracy regulowany jest od kilku do kilkunastu metrów
 • Naklejki są przyklejone do danego pojazdu co uniemożliwia ich przekazywanie

System informacji o ilości miejsc wolnych/zajętych na parkingu

 • Istnieje możliwość współpracy i przekazywania danych z systemu parkingowego do znaków parkingowych informujących o ilości miejsc wolnych/zajętych zainstalowanych zarówno na obiektach jak również w rozbudowanym systemie informacji miejskiej.

System rozpoznawania tablic rejestracyjnych o oparciu o kamery wysokiej rozdzielczości

 • Odczyt numeru rejestracyjnego na wjeździe i wyjeździe
 • Możliwość weryfikacji numeru rejestracyjnego przypisanego do biletu lub abonamentu
 • Możliwość automatycznego otwierania w oparciu o rozpoznane tablice
 • Czarna lista numerów rejestracyjnych nie wpuszczanych na parkingach
 • Szczegółowa statystyka w oparciu o zgromadzone dane - np. możliwość analizy miejsca zamieszkania klientów

System rozpoznawania wysokości pojazdów

 • Możliwość automatycznej zmiany taryfy dla samochodów powyżej określonej wysokości (autobusy, ciężarówki itp.) w oparciu o instalacje specjalnych czujników / nadajników podczerwieni.